KRUUNUTILAT

Isoviha ja sitä edeltäneet vaikeat ajat olivat aiheuttaneet huomattavia muutoksia talonpoikaistilojen omistussuhteissa. Kun aikaisemmin niitten valtaosan olivat muodostaneet n.s. perintö- ja verotilat ts. talot, joihin omistajilla oli täysi omistusoikeus, niin verojen maksamatta jättäminen oli muuttanut ne kruununtiloiksi.
Näihin viljelijöillä oli ainoastaan käyttöoikeus, sillä kruunu katsottiin tilojen oikeaksi omistajaksi.
Kruununtiloihin luettiin luonnollisesti myös ne tilat, mistä aateliset olivat joutuneet luopumaan reduktiossa 1600-luvun lopussa.
Kruununtilat annettiin talonpoikien käyttöön. Halukkaan täytyi ensin järjestää takuumiehet, joiden kelpoisuus tarkastettiin käräjillä ja tämän jälkeen maaherra antoi hänelle imissionin, ts. asetti hänet kruununtilan haltijaksi.
Jos tilaa hoidettiin huonosti, verot jäivät maksamatta ja rästejä kertyi, saattoi esivalta ilman muuta erottaa viljelijän ja ottaa hänen tilalleen toisen.

Isonvihan jälkeen ruvettiin kruununtiloja myymään perintötiloiksi, mistä Tukholmassa sijaitseva Kamarikollegio antoi n.s. perintökirjan. Autonomian aikana siitä huolehti senaatti.
Näiden perintö- ja kruununtilojen lisäksi oli entiseen tapaan myös rälssitiloja aikoinaan aatelin haltuun joutuneita perintömaita sekä läänitys- ja lahjoitusmaista syntyneitä tiloja.

Pöytyällä, Yläneellä ja Oripäässä niiden omistajina oli vielä 1600-luvulla ylimpään säätyyn kuuluneita, mutta 1700-luvulla yhä useammat joutuivat talonpoikaiseen omistukseen, joten varsinaisia aatelisia maanomistajia ei enää ollut kuin joitakuita harvoja.

Huomattavin osa Pöytyän 1700-luvun tiloista oli kruununtiloja, vuosina 1722 ja 1750 yli 70 %, kun perintö- ja rälssitiloja oli n. 10 ja 15 % kaikista. Tällöin eivät kuitenkaan vielä Pöytyällä, Yläneellä ja Oripäässä olleet pe- rinnöksiostot varsinaisesti päässeet vauhtiin, sillä ensimmäiset tapahtuivat täällä vasta vuonna 1757, jolloin mm. Koiviston molemmat tilat saivat pe- rintökirjansa kesäkuun 21. päivänä, Kaulanperän Seppä syyskuun 15., Mäki- äisten Sankari marraskuun 17., Jalkalan Isotalo joulukuun 2. ja Riihikosken molemmat talot joulukuun 15. päivänä.